Hitro iskanje

Z vnosom številke poslovalnice/številke zaloge (najdete v podrobnih podatkih o vozilu) pridete neposredno do določenega vozila.
Številka poslovalnice Številka zaloge

Pogoji uporabePodročje veljavnosti, omejitev uporabe in namen:
Spletna stran omogoča strankam podjetja Porsche Austria GmbH & Co OG (kratko: Porsche) uporabo razpoložljivih vsebin in funkcij v skladu s pogoji uporabe in veljavnimi zakonskimi predpisi.

Zagotavljanje in jamstvo informacijskih storitev
Porsche se trudi zagotavljati brezhibno delovanje spletne strani na naslovu www.dasweltauto.at. Kljub temu ne moremo jamčiti, da spletna stran v vsakem trenutku deluje tehnično brezhibno. Informacije na teh spletnih straneh je Porsche skrbno pripravil in so na voljo s povprečno letno razpoložljivostjo 97,5 %.

Vsebine teh spletnih strani so zgolj informativne in pravno nezavezujoče, če zanje ne veljajo določila za podatke o porabi goriva in emisijah CO2. Podatki o obsegu opreme, videzu, ceni, zmogljivostih, merah in masah vozil ustrezajo znanju v času vnosa podatkov. Zato si pridržujemo pravico do sprememb. Vse informacije glede opreme, cen in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za avstrijski trg. Preden informacije kakor koli uporabite, jih morate preveriti. Zavezujoče izjave je mogoče podati samo za konkretne poizvedbe.

Informacije za EU o porabi goriva in emisijah CO2 v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007: navedene vrednosti so bile določene po predpisanih postopkih merjenja Uredbe (ES) št. 715/2007. Podatki se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Zlasti zaradi dodatne in dopolnilne opreme (npr. širših pnevmatik, klimatske naprave, strešnega prtljažnika itn.) lahko pride do odstopanja pri vrednostih porabe goriva in emisij CO2.

Storitve partnerjev
Nekatere informacijske storitve zagotavljajo naši partnerji (npr. Porsche Bank). Upoštevajte, da za te storitve veljajo pogoji poslovanja naših partnerjev in da z navedbo njihovih storitev na spletnih straneh Porsche ne dajemo nikakršnega priporočila ali garancije. Porsche ni odgovoren za te vsebine. Ti ponudniki niso zastopniki/pooblaščenci/agenti podjetja Porsche.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb
Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe. Porsche ni lastnik teh spletnih strani tretjih oseb in ne odgovarja za njihove vsebine. Več informacij najdete na Pogoji za povezavo.

Dovoljena uporaba storitev
Pri uporabi morate upoštevati avtorske pravice, pravice iz imena in pravice iz blagovne znamke ter druge lastninske pravice tretjih oseb. Zaščitene so na primer celotne spletne strani podjetja Porsche vključno s predstavljenimi slikami, glasbo in znamkami, kot je »Das WeltAuto«. To velja tudi za lastninske pravice naših družb koncerna. Te spletne strani in pogoji uporabe se ne smejo razumeti tako, kot da se podeljuje dovoljenje ali druga pravica do lastninskih pravic podjetja Porsche. Obvezujete se, da se boste odpovedali vsakršni nepooblaščeni uporabi storitev, zlasti da ne boste:
  • zaobšli varnostnih ukrepov informacijske storitve;
  • uporabljali opreme ali izvajali aplikacij, ki bi dejansko ali potencialno poškodovale opremo ali povzročile izpad delovanja, zlasti zaradi sprememb na fizični ali logični strukturi strežnikov ali omrežja podjetja Porsche ali drugih omrežij;
  • vključili informacijskih storitev ali njihovih delov v druge spletne strani, niti zasebne niti komercialne, ali komercialno izkoriščali storitev.
Varnost pri pošiljanju sporočil podjetju Porsche
Če želite prek zasebnega e-poštnega računa poslati e-pošto podjetju Porsche, upoštevajte, da morate zaradi tehnične strukture interneta sami poskrbeti za zagotavljanje zaupnosti in celovitosti vsebin e-pošte. Za to lahko na primer uporabite običajno šifrirno programsko opremo, ki je na voljo na trgu. Če želite poslati e-pošto neposredno iz kontaktnega območja Porsche, upoštevajte, da se ti podatki prenašajo nešifrirano, zato ni mogoče jamčiti za zaupnost in celovitost vsebin e-pošte.

Sprememba ponudbe storitev
Porsche si pridržuje pravico, da storitev ali njene dele kadar koli razširi, omeji ali spremeni njeno delovanje. Zaradi hitrega razvoja interneta moramo občasno prilagoditi te pogoje uporabe. Glede tega veljajo razlage pod točko Spremembe pogojev uporabe.

Spremembe pogojev uporabe:
Porsche si pridržuje pravico, da spremeni pogoje uporabe na način, ki je za uporabnika sprejemljiv in učinkuje za naprej. Na to vas bomo izrecno opozorili in vas prosili za dovoljenje. Ker je ponudba na spletni strani brezplačna storitev za vse uporabnike in je treba vse registrirane uporabnike obravnavati enako, uporaba spletne strani v primeru nestrinjanja s pogoji uporabe ni dovoljena.

Izbira prava
Za uporabo storitev in za te pogoje uporabe velja avstrijsko pravo z izjemo kolizijskopravnih določil.

Če imate težave ali vprašanja glede spletne strani www.dasweltauto.at, uporabite [Obrazec za povratne informacije] . Želimo vam obilo zabave pri uporabi storitev.