POGOJI UPORABE

1. Področje veljavnosti, omejitev uporabe in namen:

Spletna stran www.dasweltauto.si omogoča strankam podjetja Porsche Slovenija d.o.o. (kratko: Porsche) uporabo razpoložljivih vsebin in funkcij v skladu s pogoji uporabe in veljavnimi zakonskimi predpisi.

2. Osebni/pravni pogoji za uporabo:

Uporaba funkcij na spletni platformi www.dasweltauto.si je primerna za (neomejeno) polnoletne poslovno sposobne fizične osebe. Za pravne osebe velja posebna zakonodajo (glede na pravico zastopanja). 
Porsche ima pravico, da določenim osebam brez navedbe razlogov omeji uporabo spletne storitve.

Pri uporabi platforme je treba upoštevati avtorske, imetniške pravice in pravice iz blagovne znamke ter ostale pravice. Zaščitene so na primer celotne spletne strani podjetja Porsche vključno s predstavljenimi slikami, glasbo in znamkami, kot je »Das WeltAuto«. To velja tudi za lastninske pravice naših družb koncerna.Te spletne strani in pogoji uporabe se ne smejo razumeti tako, kot da se podeljuje dovoljenje ali druga pravica do lastninskih pravic podjetja Porsche. Uporabniki se obvezujejo, da se bodo odpovedali vsaki nepooblaščeni uporabi storitev, zlasti da ne bodo zaobšli varnostnih ukrepov

  • informacijske storitve,
  • uporabljali opreme ali izvajali aplikacij, ki bi dejansko ali potencialno poškodovale opremo ali povzročile izpad delovanja, zlasti zaradi sprememb na fizični ali logični strukturi strežnikov ali omrežja podjetja Porsche ali drugih omrežij,
  • vključili informacijskih storitev ali njihovih delov v druge spletne strani, niti zasebne niti komercialne, ali komercialno izkoriščali storitev.


3. Uporaba spletne platforme, jamstvo in garancija:

www.dasweltauto.si je spletna platforma, kjer fizične in pravne osebe javno objavljajo ponudbe za rabljena vozila, v kolikor vsebina teh objav ne krši zakonskih predpisov, še zlasti določil o varstvu podatkov ter na primer tudi teh pogojev uporabe. Vse ponudbe/oglase, ki so prikazani na www.dasweltauto.si, objavljajo tretje osebe in v nobenem primeru ne predstavljajo zavezujočih ponudb podjetja Porsche. Storitev, ki jo nudi podjetje Porsche je elektronska platforma, kar pomeni, da na njej uporabniki objavljajo oglase, vzpostavljajo stik in sklepajo pogodbe med seboj. Kakršna koli pogodba se tako izključno sklene med temi strankami. Podjetje torej ni zastopnik niti pooblaščenec, prav tako tudi ne posrednik uporabnikov. Vse pogodbe ali izvedeni posli med uporabniki, ki se vzpostavijo prek platforme www.dasweltauto.si, obstajajo zgolj med temi osebami. Podjetje Porsche ne prevzema odgovornosti glede veljavnosti in izvajanja pogodbe. Podjetje Porsche prav tako ne jamči za rabljena vozila, ki se trgujejo prek spletne platforme, niti glede jamstva, odškodnine, niti za jamstvo za izdelek ali garancijo. Morebitni zahtevki se zato naslovijo na posameznega uporabnika oziroma pogodbeno stranko.

Če uporabniki/osebe, ki objavijo oglas, omogočijo dostop do določenih vsebin, podjetje Porsche ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, pravilnost, veljavnost ali zanesljivost teh vsebin, niti za kakršne koli pravopisne in posredniške napake. Odgovornost za pravilnost podatkov prevzema uporabnik oz. oseba, ki objavlja oglas.

Vsebin, prikazanih na platformi www.dasweltauto.si, ni dovoljeno razmnoževati, obdelovati, objavljati ali razkrivati (objava) brez predhodnega soglasja pravnega imetnika vsebin, niti jih ni dovoljeno uporabljati na druge načine. To velja tudi za kopiranje s pomočjo iskalnih tehnologij »Robot/Crawler« ali drugih avtomatiziranih sistemov.

Podjetje Porsche ne odgovarja za pravilnost identifikacijskih podatkov uporabnikov in oseb, ki objavljajo oglase, oziroma ne odgovarja za dosegljivost oseb, ki objavljajo oglase, prek navedenih podatkov. Vsak uporabnik se mora sam prepričati o identiteti pogodbenega partnerja.

4. Storitve podjetja Porsche

Porsche se trudi zagotavljati brezhibno delovanje spletne strani na naslovu www.dasweltauto.si. Kljub temu ne moremo jamčiti, da spletna stran v vsakem trenutku deluje tehnično brezhibno. Informacije na teh spletnih straneh je Porsche skrbno pripravil in so na voljo s povprečno letno razpoložljivostjo 97,5 %. Vsebine teh spletnih strani so zgolj informativne in pravno nezavezujoče, če zanje ne veljajo določila za podatke o porabi goriva in emisijah CO2.

Podatki o obsegu opreme, videzu, ceni, zmogljivostih, merah in masah vozil ustrezajo znanju v času vnosa podatkov. Zato si pridržujemo pravico do sprememb. Vse informacije glede opreme, cen in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg. Preden informacije kakor koli uporabite, jih morate preveriti. Zavezujoče izjave je mogoče podati samo za konkretne poizvedbe.

Informacije za EU o porabi goriva in emisijah CO2 v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007: navedene vrednosti so bile določene po predpisanih postopkih merjenja Uredbe (ES) št. 715/2007. Podatki se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Zlasti zaradi dodatne in dopolnilne opreme (npr. širših pnevmatik, klimatske naprave, strešnega prtljažnika itn.) lahko pride do odstopanja pri vrednostih porabe goriva in emisij CO2.

5. Sprememba ponudbe storitev

Porsche si pridržuje pravico, da storitev ali njene dele kadar koli razširi, omeji ali spremeni njihovo delovanje. Zaradi hitrega razvoja interneta moramo občasno prilagoditi te pogoje uporabe.
Glede tega veljajo razlage pod točko 7 Spremembe pogojev uporabe.

6. Varnost

Če želite poslati elektronsko pošto s svojega zasebnega e-poštnega računa, morate paziti na ustrezno upoštevanje tehnične strukture interneta glede zagotavljanja zaupnosti in integritete vsebin e-pošte. Če želite poslati e-pošto neposredno iz kontaktnega območja Porsche, upoštevajte, da se ti podatki prenašajo nešifrirano, zato ni mogoče jamčiti za zaupnost in celovitost vsebin e-pošte.

7. Spremembe pogojev uporabe:

Porsche si pridržuje pravico, da spremeni pogoje uporabe na način, ki je za uporabnika sprejemljiv in učinkuje za naprej. Na to vas bomo izrecno opozorili in vas prosili za dovoljenje. Ker je ponudba na spletni strani brezplačna storitev za vse uporabnike in je treba vse registrirane uporabnike obravnavati enako, uporaba spletne strani v primeru nestrinjanja s pogoji uporabe ni dovoljena.

8. Izbira prava:

Za uporabo storitev in za te pogoje uporabe velja slovensko pravo z izjemo kolizijskopravnih določil.


language car-favorit searchagent up compare-large