PRAVNA IZJAVA O POVEZAVAH

1. To spletno stran upravlja Porsche Slovenija d.o.o. in vključuje 
domačo stran (prvo stran) ter vse ostale spletne strani tega spletišča.

2. Porsche Slovenija d.o.o. dovoljuje vzpostavitev pravno ustreznih povezav na domačo stran in vse ostale spletne strani tega spletišča pod naslednjimi pogoji:
 – Vsaka povezava mora vsebovati jasno in nedvoumno napotitev na spletišče Porsche Slovenija d.o.o.;
predvsem mora biti vsaka vsebina podjetja Porsche Slovenija d.o.o. prikazana na avtentičen način.

3. Vzpostavitev povezav do posameznih podstrani spletišča Porsche Slovenija d.o.o. brez jasne 
označbe porekla je izrecno prepovedana (globinsko povezovanje).

4. Vzpostavitev povezav oz. sklicev v okviru postopkov iskanja, ki jih opravljajo običajni
spletni iskalniki (yahoo, google itd.), je dovoljena.

5. Če ne gre samo za vzpostavljanje povezave iz 2. točke, temveč za nadaljnjo obdelavo podatkov s spletišča Porsche Slovenija d.o.o., tako da so ti podatki na voljo zlasti v plačljivi spletni storitvi drugega ponudnika, mora takšno nadaljnjo uporabo in obdelavo predhodno pisno odobriti podjetje Porsche Slovenija d.o.o.; podjetje Porsche Slovenija d.o.o. si v zvezi s tem pridržuje pravico, da zagotavljanje podatkov zaračuna.

6. Porsche Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da brez navedbe razlogov prepove povezave za določene osebe, podjetja, združenja, skupine ljudi in/ali skupine podjetij
ali v zvezi z določenimi spletnimi vsebinami, spletnimi stranmi ali spletišči.

7. Vzpostavitev neposrednih ali posrednih povezav na to spletno stran, ki so kakorkoli povezane z informacijami, spletnimi vsebinami, spletišči ali spletnimi stranmi in so pravno nedopustne, nemoralne, politične, radikalne, diskriminatorne, kriminalne, nespodobne ali podobne narave, je prepovedana. Porsche Slovenija d.o.o. se izrecno distancira od takšnih vsebin na zadevnih spletiščih, vklj. z vsemi podstranmi. 8. Porsche Slovenija d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo ali pomanjkljivosti kakršnekoli vrste in pravne podlage, povzročene s povezavami, ki kršijo ali so kršile navedene pogoje za povezovanje. 9. Porsche Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da privolitev za povezavo tudi brez navedbe razlogov kadarkoli prekliče in proti kršitvam pogojev za povezovanje ukrepa z vsemi tehničnimi in/ali pravnimi sredstvi, ki so na voljo.

language compare-large searchagent car-favorit up